Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 ad 5

Zastosowanie stałej Michaelisa-Mentena 90 mg na decylitr (5 mmol na litr) dla GLUT-4,25 z pozakomórkowym stężeniem glukozy 180 mg na decylitr i wewnątrzkomórkowym stężeniem glukozy wynoszącym 1,8 mg na decylitr (0,1 mmol na litr ), spowodowało następujące obliczenia prędkości syntezy glikogenu: VGTmax [glucoseex] / (Km1 + [glucoseex]) – V-GTmax [glukoza] / (Km – + [glukoza]), VGTmax [180 / (90 + 180)] – V-GTmax [1,8 / (90+ 1,8)] = 35 mg na litr mięśni na minutę, i
VGTmax = 54 mg na litr mięśnia na minutę (0,30 mmol na litr mięśnia na minutę). Zakładając, że prędkość fosforylacji glukozy przez heksokinazę jest zmniejszona u pacjentów z cukrzycą, ale nie u osób zdrowych i jest ona w przybliżeniu równa szybkości syntezy glikogenu wynoszącej 4,9 mg na litr mięśnia na minutę (0,027 mmol na litr mięśnia na minutę ), to obliczenie można powtórzyć z wartością 54 mg na litr mięśnia na minutę dla maksymalnej szybkości transportu glukozy do komórki:
54 [180 / (90 + 180)] – 54 [[glukoza] / ([glukoza] + 90)] = 4,9 mg na litr masy mięśniowej na minutę, i
glukoza = 122 mg na decylitr (6,8 mmol na litr). Analiza statystyczna
Do porównań między grupami zastosowano niesparowane dwustronne testy t. Do porównania wyników badań insuliny w małych dawkach i dużych dawek u pacjentów z cukrzycą typu 2 zastosowano sparowane dwustronne testy t-Studenta.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Średnie (. SD) stężenie glukozy i insuliny w osoczu oraz szybkość wlewu glukozy u osób zdrowych i pacjentów z cukrzycą typu 2 podczas pomiarów NMR. Figura 2. Figura 2. Średnie (+ SD) szybkości syntezy glikogenu (górny panel) i przyrostowe stężenie glukozo-6-fosforanu (G6P) (dolny panel) u osób zdrowych i pacjentów z cukrzycą typu 2 podczas badań ciążowych hiperglikemicznych i hiperinsulinowych. Szybkość syntezy glikogenu określono między 90 a 120 minutą po rozpoczęciu wlewu insuliny, a stężenia glukozo-6-fosforanu mierzono od 5 do 20 minut przed i od 45 do 60 minut po rozpoczęciu wlewu insuliny. U osób zdrowych i pacjentów z cukrzycą średnie stężenie insuliny w osoczu wynosiło około 57 .U na mililitr (340 pmol na litr) w protokole i około 670 .U na mililitr (4000 pmol na litr) w protokole 2. Aby przekształcić wartości dla szybkości syntezy glikogenu do mikromoli na litr na minutę pomnóż przez 5,56.
Figura 3. Figura 3. Średnie (. SD) stężenia insuliny w osoczu i płynie śródmiąższowym (płyn z mikroperfuzji o otwartym przepływie) w mięśniach w czasie u zdrowych osób i pacjentów z cukrzycą typu 2 podczas badań nad ciążami hiperinsulinowo-hiperinsulinowymi. Stężenie glukozy w osoczu wynosiło około 180 mg na decylitr (10 mmol na litr), a stężenie insuliny w osoczu wynosiło około 80 uJ na mililitr (500 pmol na litr). Stężenie insuliny w płynie śródmiąższowym rozcieńczono techniką mikroperfuzji o otwartym przepływie. Ponieważ wskaźniki przepływu perfuzji były podobne we wszystkich badaniach, rozcieńczenie insuliny w ściekach było takie samo dla wszystkich pacjentów
[podobne: buprenorfina, belimumab, Leukocyturia ]
[więcej w: mefedron cena, olx jastrzebie, mielopatia ]