Patogeneza BAVM cz. 2

width=298Główne elementy sygnalizacji BMP / TGF-β, w tym ENG, 3 ACVRL14 i SMAD4,6, są powiązane z HHT, które mogą manifestować się za pomocą BAVM. Nowe geny zidentyfikowane w kohorcie (LEMD3 i MAP4K4) antagonizują znakowanie BMP / TGF-β. Co ciekawe, losartan antagonisty TGF-β osłabia fenotyp AVM w daniu pręgowanym alk1, prawdopodobnie poprzez hamowanie receptorów angiotensyny. Na podstawie wynikiówdla ludzi i danio pręgowanego, postawiono hipotezę, że in vivo negatywne regulatory sygnałowania TGF-β, takie jak LEMD3 i MAP4K4, są krytyczne dla dokładnego dostrojenia szlaku sygnałowego i normalizacji funkcji i wzoru układu naczyniowego naczyń mózgowych. LEMD3 obniża poziom regulacji ekspresji Smad6 i Smad7 związany z BMP4. MAP4K4 fosforyluje SMAD1 przy reszcie T312, blokując jego aktywność w regulacji sygnalizacji BMP. Kolejny gen oddziałujący na SMAD, w którym zidentyfikowano prawdopodobny wariant patogenny, ZFYVE16 koduje kotwicę SMAD, która wiąże się z SMAD, aby aktywować znakowanie BMP. ZFYVE16 również oddziałuje z SMAD4 przez pośredniczenie w tworzeniu kompleksu SMAD2-SMAD4, ułatwiając w ten sposób sygnalizację TGF-β. Podczas gdy ZFYVE16, w przeciwieństwie do LEMD3 i MAP4K4, nie działa jako BMP / Antagonista TGF-β, warianty ZFYVE16 mogą wywierać podobne efekty (np. Dominujące negatywne allele i tak dalej). Tak więc wydaje się, że sygnalizacja BMP i kluczowe regulatory szlaku odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy mózgowo-naczyniowej.

[hasła pokrewne: lamblia leczenie, lamblia objawy, leczenie odleżyn ]