Patogeneza BAVM cz. 1

width=300Zastosowano podejście genomowe WES, aby zidentyfikować potencjalne geny składkowe i zbadać genetykę leżącą u podstaw BAVM w kohorcie 100 sporadycznych triów. W pojedynczej kohorcie zidentyfikowano cztery patogenne i osiem prawdopodobnych patogennych wariantów, ale nie zaobserwowano znaczącego nawrotu wariantów przyczynowych, co sugeruje heterogenne predyspozycje genetyczne do BAVM.

BAVM może być powodowany przez warianty w dowolnym z wielu genów, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że fenotyp BAVM występuje w wielu innych zespołach naczyniowych spowodowanych przez spektrum mutacji (np. HHT lub CM-AVM) . Kolejny czynnik sugerujący heterogenność genetyczną jest zmiennym fenotypem u pacjentów BAVM, szczególnie w wieku początkowym (w wieku od 3 do 32 lat, co sugeruje, że warianty w różnych genach mogą potencjalnie wpływać na różne stadia morfogenezy naczyń, prawdopodobnie poprzez zakłócanie odrębnych ścieżek biologicznych. Widmo zarówno wielkości, jak i lokalizacji nidus BAVM również sugeruje, że różne mechanizmy genetyczne mają wyjątkowy wpływ na naczynia mózgowe.

Chociaż heterogeniczność genetyczna utrudniła identyfikację głównych genów związanych z BAVM, funkcjonalne warianty genów zaangażowanych w pokrewne szlaki biologiczne można uważać za mocny dowód, który zwiększa zrozumienie patogenezy BAVM.
[przypisy: neostygmina, kserostomia, łąkotka przyśrodkowa ]