Neostygmina do leczenia ostrej oksydoredukcji okrężnicy ad

Ostra pseudo-przeszkoda okrężnicy została zdefiniowana jako znaczna dystrakcja okrężnicy przy braku mechanicznej niedrożności. Aby kwalifikować się do badania, pacjenci musieli mieć średnicę w kale co najmniej 10 cm na zwykłych zdjęciach radiologicznych. Mechaniczna niedrożność została wykluczona przez znalezienie powietrza we wszystkich segmentach okrężnicy, w tym w odbytnicy na zwykłych zdjęciach w jamie brzusznej. Gdy powietrze nie było widoczne w okrężnicy odbytnicy, mechaniczna niedrożność była wykluczona przez lewatywy kontrastujące radiologicznie. Pacjenci zostali włączeni do badania, jeśli dystrakcja okrężnicy, udokumentowana badaniem klinicznym i radiogramami brzusznymi, nie poprawiła się po 24 godzinach leczenia zachowawczego, które obejmowało podawanie nic doustnie, ssanie żołądka i płyn dożylny i zastąpienie elektrolitów. Wszelkie leki, które mogłyby niekorzystnie wpływać na ruchliwość okrężnicy, szczególnie środki odurzające i antycholinergiczne, przerywano, gdy to możliwe. Jeden pacjent, który został następnie losowo przydzielony do grupy placebo, został przyjęty po zaledwie 18 godzinach leczenia zachowawczego, gdy gastroenterolog konsultacyjny ustalił, że nagła dekompresja była uzasadniona. Kryteria wykluczenia obejmowały tętno linii podstawowej o wartości mniejszej niż 60 uderzeń na minutę lub skurczowego ciśnienia krwi poniżej 90 mm Hg; oznaki perforacji jelit, z objawami otrzewnowymi w badaniu przedmiotowym lub wolnym powietrzem na zdjęciach radiologicznych; aktywny skurcz oskrzeli wymagający leczenia; leczenie lekami prokinetycznymi, takimi jak cyzapryd lub metoklopramid w ciągu 24 godzin przed oceną; historia raka okrężnicy lub częściowej resekcji okrężnicy; aktywne krwawienie z przewodu pokarmowego; ciąża; lub stężenie kreatyniny w surowicy większe niż 3 mg na decylitr (265 .mol na litr).
Komitet ds. Ludzkich z Uniwersytetu w Waszyngtonie i powiązanych z nim szpitali zatwierdził protokół badania. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Projekt badania
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania dożylnie 2,0 mg neostygminy przez okres od trzech do pięciu minut lub identycznego pozornego placebo. Zastrzyki zostały podane przez lekarza, który nie był świadomy zadań leczenia pacjentów. Wszyscy pacjenci byli monitorowani za pomocą elektrokardiografii; atropina była dostępna przy łóżku, a 1,0 mg podawano dożylnie w razie potrzeby w przypadku objawowej bradykardii. Pacjenci zostali poinstruowani, aby pozostawali na wznak przez co najmniej 60 minut po wstrzyknięciu. Oznaki życia zarejestrowano bezpośrednio przed wstrzyknięciem i pięć minut i trzy godziny później.
Lekarz prowadzący infuzję monitorował odpowiedź kliniczną przez 30 minut po wstrzyknięciu. Maksymalny obwód brzucha i średnica jelita ślepego, okrężnicy wstępującej i okrężnicy poprzecznej na zwykłych zdjęciach radiologicznych mierzono przed i po trzech godzinach od wstrzyknięcia przez badacza, który nie był świadomy przydzielania pacjentów do leczenia.
Trzy godziny po infuzji pacjenci, którzy nie mieli zmniejszenia rozległości okrężnicy zarówno na badaniu klinicznym, jak i na zdjęciach radiologicznych, byli uprawnieni do otrzymywania otwartej etykiety neostygminy (2,0 mg dożylnie) podawanej przez lekarza, który nie był świadomy tożsamości badanego leku.
[hasła pokrewne: dabrafenib, buprenorfina, Białkomocz ]
[hasła pokrewne: leczo kalorie, legionelloza, leniwe oko ]