Ehrlichia ewingii, nowo rozpoznany agent ludzkiej erlichiozy ad 7

Próbki surowicy od dwóch pacjentów z E. chaffeensis silnie reagowały z antygenami 28 kd i 30 kd, co wskazuje na zakażenie E. chaffeensis lub E. canis (ryc. 3). Dyskusja
Korzystając z dowodów uzyskanych z badań molekularnych i serologicznych, potwierdziliśmy, że E. ewingii spowodował chorobę u czterech pacjentów z Missouri, obszaru, w którym zakażenie E. chaffeensis jest również endemiczne. Ustalenia potwierdzające rozpoznanie zakażenia E. ewingii obejmowały wykrycie sekwencji DNA E. ewingii w próbkach krwi pacjentów, odpowiedzi serologiczne podobne do tych u psów zakażonych E. ewingii, oraz obecność morulae w granulocytach z dwóch z nich. pacjenci, oboje byli ujemni w testach PCR na czynnik ludzkiej granulocytowej erlichiozy. Stwierdzenie morulae w granulocytach tych pacjentów odpowiada znalezieniu morula w granulocytach psów zakażonych E. ewingii i kontrastuje z obecnością morula w komórkach jednojądrzastych u pacjentów zakażonych blisko spokrewnionymi E. chaffeensis. Czterej pacjenci, z których wszyscy byli mężczyznami i mieli niedawną historię ekspozycji na kleszcze, przedstawili chorobę nie do odróżnienia od innych ludzkich ehrlichioz uznanych w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście, na podstawie cech klinicznych, infekcja bakteryjna została uwzględniona w wyjściowych diagnozach różnicowych.
Obserwacja, że troje z tych pacjentów miało obniżoną odporność, rodzi pytanie, czy zakażenie E. ewingii jest objawowe przede wszystkim u takich pacjentów. Niemniej jednak czwarty pacjent miał umiarkowaną chorobę mimo pozornie normalnego układu odpornościowego. Wszyscy czterej pacjenci mieli dramatyczną odpowiedź na leczenie doksycykliną, jak to obserwowano w przypadkach zakażenia spowodowanego przez E. chaffeensis lub czynnik ludzkiej granulocytowej erlichiozy.1,4,5
Psia granulocytogenna erlichioza została po raz pierwszy opisana u psa z Arkansas w 1971 r., A następnie u psów z kilku innych stanów, w tym z Missouri.23. E. ewingii zidentyfikowano jako czynnik etiologiczny tego zespołu w 1992 r.24. Od tego czasu zakażenie psią E. ewingii odnotowano w Oklahomie, w Północnej Karolinie i w Wirginii .8,24,25 E. ewingii jest członkiem grupy blisko spokrewnionych gatunków, która obejmuje także E. chaffeensis, E. muris, E. canis i Cowdria ruminantium. Członkowie tej grupy wykazują podobieństwa antygenowe i blisko spokrewnione sekwencje genu 16S rRNA (.98 procent homologii pomiędzy E. ewingii i E. chaffeensis oraz między E. ewingii i E. canis) .24 U psów zakażenie E. ewingii jest zazwyczaj łagodniejsze niż E. canis i reaguje na leczenie tetracykliną.23
W doświadczeniach na psach infekcja E. ewingii została przeniesiona przez kleszcza Lone Star (Amblyomma americanum), 26 kleszcza, który również przenosi E. chaffeensis. 27 Wszyscy czterej nasi pacjenci byli narażeni na kleszcze i mieli kontakt z psami na krótko przed wystąpieniem objawów. Psy należące do jednego z pacjentów miały serologiczne i molekularne dowody bezobjawowego zakażenia E. ewingii, co sugeruje, że psy mogą działać jako rezerwuar dla tego środka. Zakażenia ludzkimi i psimi identycznymi gatunkami ehrlichia opisano również w Minnesocie, Wisconsin i Szwecji, gdzie czynnik ludzkiej granulocytowej erlichiozy został uznany za przyczynę erlichiozy granulocytowej u ludzi i psów.28,29
Nie wiemy, czy E
[podobne: ceftriakson, Białkomocz, bikalutamid ]
[więcej w: mielopatia szyjna, mięsak kości, olx janów lubelski ]