dermatolog gryfice szpital

Chociaż geny JAK i STAT nie zostały zidentyfikowane jako komórkowe protoonkogeny uzurpowane przez onkogenne retrowirusy, wiele genów, które zidentyfikowano przez studiowanie retrowirusów, okazało się kodować kluczowe cząsteczki w szlaku cytokina / receptor / JAK / STAT / cyklina D, który reguluje prawidłowe komórki krwiotwórcze. proliferacja. Wytwarzanie sklonowanych linii limfocytów T zależnych od IL-2. wskazało drogę do stworzenia dodatkowych linii komórek zależnych od krwiotwórczych cytokin, które mogłyby być użyte do badań transformacji z użyciem wirusa Abelsona, który po raz pierwszy wykazał, że niezależny, niezależny od cytokin wzrost komórek (złośliwy transformacja) może wystąpić poprzez obejście normalnej kontroli cytokiny w proliferacji komórek. Te eksperymenty były kluczowe, ponieważ doprowadziły do odkrycia genów i cząsteczek wewnątrz komórki, które przenoszą sygnały cytokin / receptorów z błony do jądra oraz do genów regulujących progresję cyklu komórkowego, takich jak cykliny D. Odkrycie małego cząsteczkowego inhibitora aktywności BCR-ABL w PTK oraz wynikające z tego hamowanie dalszej uprzywilejowanej promocji progresji cyklu komórkowego za pomocą STAT5 / cykliny D, było kluczem do wskazania nowych, względnie nietoksycznych terapii białaczek i inne nowotwory. Jednak zrozumienie regulacji molekularnej prawidłowej proliferacji limfocytów T i komórek krwiotwórczych oraz roli odgrywanej przez cytokiny, ich receptory i szlaki sygnałowe, czynniki transkrypcyjne i kluczowe geny cyklu komórkowego, które regulują, było wyraźnie konieczne, aby zjednoczyć łamigłówka komórkowych protoonkogenów w spójny obraz ich roli w onkogenezie i dostarcza mechanistycznego zrozumienia, dlaczego inhibitory PTK są skutecznymi środkami terapeutycznymi do leczenia osób z CML. Molekularne zrozumienie leukemogenezy trwało prawie pięćdziesiąt lat i połączone wysiłki wielu naukowców z wielu różnych dyscyplin. W tym momencie ważne jest, aby podkreślić, że nasze zrozumienie dodatkowych nowotworów może teraz opierać się na hipotezie, że nieprawidłowości powstające w genach kodujących białka uczestniczące w szlakach sygnałowych cytokin, które regulują prawidłowy wzrost innych komórek i tkanek niehematopoetycznych, mogą być odpowiedzialni za ich złośliwą transformację. W związku z tym proponujemy to jako następną oczywistą roboczą hipotezę dotyczącą pola rakowego. Wnioski wyciągnięte z ostatnich 50 lat wskazują na utworzenie sklonowanych normalnych linii komórkowych zależnych od cytokin jako kluczowego etapu w identyfikacji cząsteczek odpowiedzialnych za prawidłową kontrolę wzrostu komórek. W przyszłości, w oparciu o historię CML, możemy spodziewać się opracowania skutecznych środków do leczenia wielu nowotworów w oparciu o solidną wiedzę o molekularnej patogenezie każdego z różnych mutantów. W związku z tym ważne jest podkreślenie, że chociaż mutacje mogą powstawać w wielu różnych genach poprzedzających, ostatecznie muszą zbiegać się na końcową wspólną ścieżkę mitogenną powodującą złośliwą transformację, czego przykładem są geny cytokina / receptor / JAK / STAT / cyclin D i produkty genów w komórkach hematopoetycznych. Ponadto, gdy dostępne są skuteczne środki, ważne będzie wykrycie pierwszych mutacji i leczenie wcześnie, zanim dojdzie do kumulacji wielu mutacji. Lekcja z CML mówi o tym, że autonomiczny wzrost stymulowany mutacją BCR-ABL następuje kilka lat przed wystąpieniem dodatkowych mutacji i zostaje wybrany do bardziej złośliwego procesu nowotworowego. Podziękowania Autorzy dziękują Carol Beadling, Jacqueline Bromberg, Doreen Cantrell i Jamesowi Darnellowi za pomocną krytykę i poradę dotyczącą rękopisu. Przypisy Niestandardowe skróty: BCR, region klastrów punktów przerwania; CML, przewlekła białaczka szpikowa; IL-2R, receptor IL-2; LAF, czynnik aktywujący limfocyty; Ph, Filadelfia; PHA, fitohemaglutynina; PTK, kinaza tyrozynowa białka; TCGF, czynnik wzrostu komórek T. Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J Clin. Invest.118: 3564. 3573 (2008). doi: 10,1172 / JCI35819.
[patrz też: mefedron cena, mastocytoza, mielopatia ]