urolog dziecięcy ciechanów

W Departamencie Patologii University of Pennsylvania School of Medicine wykorzystałem technikę krótkoterminowej hodowli komórkowej opracowaną przez Edwina Osgood i Marion Krippaehne (10) do badania ludzkich komórek białaczkowych. Komórki hodowano na małych szkiełkach i przepłukiwałem je wodą z kranu, po czym barwiłem je Giemsa, aby zwizualizować ich chromosomy. Było to nieumyślne zastosowanie techniki hipotonicznej. aby zniszczyć wrzeciono mitotyczne i rozszerzyć komórki, co spowodowało obecność policzalnych chromosomów w moich preparatach chromosomowych metafazy. W tej chwili nie wiedziałem nic o cytogenetyce, ale czułem, że preparaty chromosomowe komórek białaczkowych uzasadniały dochodzenie w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości. Nie znalazłem nikogo na naszym kampusie zainteresowanego ludzkimi chromosomami, ale ostatecznie zostałem skierowany do absolwenta, Davida Hungerforda, który pracował w Fox Chase Cancer Center i próbował zdobyć materiał do pracy na temat ludzkich chromosomów. Hungerford i ja, podobnie jak inni badacze z całego świata, zaczęliśmy stosować nowe techniki cytogenetyczne w celu ustalenia, czy białaczki ludzkie mogą charakteryzować się specyficznymi nieprawidłowościami chromosomowymi. Chociaż początkowo nie znaleziono spójnych nieprawidłowości genetycznych w komórkach od osób z ostrą białaczką szpikową, Hungerford zidentyfikował charakterystyczny mały chromosom w komórkach nowotworowych dwóch pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML) (Figura 1) (11). Następnie, z pomocą Paula Moorhead a, naukowca z Instytutu Wistar, zaczęliśmy używać ulepszonej techniki suszenia powietrzem w preparatach komórkowych, które zostały opracowane przez Rothfelsa i Siminovitcha (12), i udało się zgłosić tę serię siedmiu pacjentów, które analizowaliśmy, miało chromosom minutowy (13). Twardy i koledzy (14), którzy również studiowali białaczki człowieka, wyznaczyli w tym momencie chromosom chromosom Philadelphia . zgodnie z Komitetem Standaryzacji Chromosomów, który zasugerował, że nieprawidłowe chromosomy mają być nazwane dla miasta, w którym zostały odkryte. Rysunek 1Karyotyp osoby z CML. Chromosomalny preparat komórek na etapie mitozy w metafazie został zabarwiony Giemsa, która wiąże pary zasad AT. Chromosom Philadelphia (minuta, wadliwy chromosom 22 wskazany przez prawą strzałkę) wynika z wzajemnej translokacji między chromosomami 9 i 22. Strzałka w lewo wskazuje część chromosomu 22 przeniesioną na chromosom 9. Figura odtworzona za zgodą eMedicine.com (26). Nasza obserwacja, że wszystkie komórki nowotworowe w niemal wszystkich przypadkach określonego raka u ludzi zawierała spójną somatyczną zmianę genetyczną, pod warunkiem silnego dowodu na poparcie hipotezy Boveri (2), że krytyczna zmiana genetyczna w pojedynczej komórce, która dostarczyła komórce przewaga wzrostu, może spowodować nowotwór
[podobne: lamblia leczenie, łuszczyca stawowa, leczenie odleżyn ]