przeszczep komórek macierzystych do stawu kolanowego

Ponieważ przerzutowe komórki nowotworowe wykorzystują ten sam program molekularny do EMT, jak ten stosowany przez konwersję nabłonka do fibroblastów (13), kompleks FTS-1 jest prawdopodobnie stosowany przez różne nabłonki, aby zapewnić przejścia fenotypowe. Kilka potencjalnych miejsc wiązania dla czynników transkrypcyjnych zidentyfikowano w genach związanych z transkryptomem EMT, a nasze wyszukiwanie in silico regionów promotorowych tych genów powyżej miejsca startu transkrypcji podsumowano w Tabeli 2. Motywy E-box są obecne tylko w 2 geny represjonowane w EMT, E-kadherynie i gelsolinie, ale nie w ZO-1 lub (3-kateninie, gdzie ekspresja jest równie atenuowana. Motyw pudełkowy CArG jest obecny w represjonowanym genie kodującym E-kadherynę, ale jest również obecny w aktywowanym genie kodującym (3 -SMA. Miejsce wiążące czynnik wiążący limfocytów (LEF-1) jest również współdzielone przez geny regulowane w górę i w dół, co odzwierciedla być może zależny od kontekstu efekt LEF-1. Najobszerniejszym miejscem regulacji jest FTS-1, który ponownie jest równomiernie rozmieszczony wśród genów o różnej ekspresji w EMT. Jest prawdopodobne, że specyficzna kombinacja tych miejsc jest konieczna do osiągnięcia zróżnicowanej ekspresji w transkryptomie EMT. Zgodnie z tym, regiony promotorowe Twist, Snail, HMGA2, LEF-1 i Ets1 zawierają miejsca FTS-1, ale nie motywy CArG lub E-Box (Tabela 2). Nasze odkrycia sugerują FTS-1 jako krytyczne miejsce, które w połączeniu z innymi elementami działającymi w układzie cis reguluje transkryptom EMT w szerokim zakresie promotorów. Tabela 2 Wybrane miejsca promotora w transkryptomie EMT Podsumowując, niniejsze badanie ujawnia mechanizm transkrypcyjnej aktywacji EMT z wykorzystaniem interakcji miejsc FTS-1 z CBF-A i KAP-1. Stwierdzenie, że kompleks CBF-A / KAP-1 / FTS-1 jest aktywatorem genów kodujących proteom EMT sugeruje, że jest to wczesny regulator proksymalny, jeśli nie główny gen kandydata, w programie molekularnym prowadzącym do tworzenia fibroblastów. . Odkrycie to ma ważne implikacje dla procesów biologicznych zależnych od EMT, w tym na zwłóknieniu narządu i raku z przerzutami. CBF-A może być dobrym kandydatem docelowym do tłumienia EMT w warunkach patologicznych. Metody Kultury komórkowe. Komórki NIH 3T3 zastosowano jako źródło mysich fibroblastów. Komórki linii komórek nabłonka proksymalnego proksymalnego nerki MCT pochodziły od myszy SJL / J (58). Komórki mimCD były prezentem od Raymonda Harrisa (Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA). Hodowle komórek utrzymywano w sposób opisany uprzednio (6). W celu indukcji EMT w hodowli komórki nabłonka traktowano 3 ng / ml TGF-a. i 10 ng / ml EGF w standardowej pożywce hodowlanej (6). Postęp EMT monitorowano za pomocą fenotypowej obserwacji, testów ruchliwości komórek, PCR, immunoblottingu lub immunochemii w różnych punktach czasowych do 5 dni po indukcji. UUO. Trzy miesięczne samce myszy BALB / c (The Jackson Laboratory) lub myszy FSP1.GFP na podłożu BALB / c znieczulono zgodnie z naszym protokołem chirurgicznym, a prawy moczowód zligowano w 2 punktach (4). Zarówno fibrotyczne, jak i normalne przeciwległe nerki zebrano 12 dni po zabiegu chirurgicznym i albo szybko zamrożono w ciekłym azocie albo utrwalono w 4% paraformaldehydu. RNA ekstrahowano z rozdrobnionej zamrożonej tkanki przez homogenizację w TRI zol (Invitrogen), a po potraktowaniu i inhibicji DNAzy I (Ambion), 5. G próbek RNA zastosowano w reakcji odwrotnej transkrypcji z odwrotną transkryptazą SuperScript (Invitrogen). Otrzymany cDNA zastosowano jako matrycę do analizy qRT-PCR. Startery / sondy dla CBF-A, FSP1, E-kadheryny, a-SMA, KAP-1 i GAPDH otrzymano z TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems). Oznaczenie ilościowe genu przeprowadzono w trzech powtórzeniach w systemie PCR PCR Real-Time Applied Biosystems 7900HT
[hasła pokrewne: łuszczyca stawowa, kserostomia, legionelloza ]