kleszczowe zapalenie mózgu szczepionka dla dzieci

Niedawno zwrócono uwagę na przydatność dodatkowych członków nadrodziny TNF jako celów terapeutycznych (Tabela 1). Lymefotoksyna-. (LT-a) wykrywa się w komórkach błony maziowej (uwaga, LT-a jest raczej cząsteczką związaną z komórką niż wydzielaną z komórki) i jej znanymi funkcjami efektorowymi, w szczególności jej rolą w podtrzymywaniu tworzenia się centrów płciowych i wyższa organizacja limfoidalna sugeruje, że odgrywa ona rolę w patogenezie RA (28). LT (3 (3 2 i ligand dla mediatora wnikania wirusa opryszczki (LIGHT) są obydwoma ligandami receptora dla LT-y. i zostały włączone w postęp RA. Zgodnie z rolą dla LT-. Receptor receptora, leczenie osób z RA inhibitorem tych dwóch ligandów, baminercept (białko fuzyjne zawierające zewnątrzkomórkową domenę ludzkiego receptora LT-a połączonego ze składnikiem Fc ludzkiej IgG1) spowodowało znaczną poprawę kliniczną w dowodzie badania koncepcyjnego (29). Inni członkowie nadrodziny TNF regulują biologię komórek B w RA. Stymulator limfocytów B (BLyS, znany również jako BAFF) i ligand indukujący proliferację (APRIL) pochodzący z synowiocytów podobnych do fibroblastów (FLS) i linii jednojądrzastych w błonie maziowej regulują dojrzewanie, różnicowanie i aktywację komórek B (30) i są uważane za prawdopodobnie sprzyjają wytwarzaniu autoprzeciwciał, w tym czynnika reumatoidalnego i przeciwciał swoistych dla cyklicznego cytrulinowanego peptydu. W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym I fazy, w leczeniu osób z RA inhibitorem BLyS i APRIL, atacicept (białko fuzyjne zawierające zewnątrzkomórkową część ludzkiego transbłonowego aktywatora i interferon CAML [TACI], do którego zarówno BLyS, jak i Powiązanie APRIL, połączone ze składnikiem Fc ludzkiej IgG1) było dobrze tolerowane, ze stwierdzonym wstępnym wpływem na ekspresję autoprzeciwciał (31). Jednak wyniki próby klinicznej w RA z belimumabem (mAb wiążącym BLyS, ale nie APRIL) były mniej imponujące (32). Wreszcie, istnieje duże zainteresowanie modulowaniem szlaku RANKL / RANK / osteoprotegeryna (OPG). RANKL jest wyrażany przez komórki mezenchymalne, takie jak FLS i aktywowane maziowe komórki T, zarówno w ich postaci związanej z błoną, jak i rozpuszczalnej. Jest zwiększona w modelach gryzoni RA i w maziówce RA. Wraz z M-CSF, RANKL odgrywa kluczową rolę w tworzeniu osteoklastów poprzez regulację różnicowania osteoklastów, dojrzewania i indukcji aktywności resorpcyjnej (przegląd w pozycji 33). Ekspresja RANKL jest regulowana przez TNF-a jak również inne zapalne cytokiny i mediatory niecytokinowe, takie jak PGE2 (34). Funkcja efektorowa RANKL jest modulowana przez OPG, rozpuszczalny receptor wabika również wyrażany przez komórki mezenchymalne, które są obecne na zwiększonych poziomach w maziówce RA (patrz odnośnik 35). Badania kliniczne oceniające wpływ neutralizacji RANKL przy użyciu w pełni ludzkiego mAb swoistego wobec RANKL (denosumab) trwają w osteoporozie, przerzutowej chorobie kości i RA, a badania kliniczne II fazy w RA wydają się obiecujące pod względem tłumienia postępu erozyjnego (36). . Łącznie dane te wskazują, że nadrodzina TNF stanowi bogate źródło celów terapeutycznych o przyszłym potencjale w leczeniu RA. IL-1 i członkowie nadrodziny IL-1, IL-18 i IL-33 Podobnie jak w przypadku nadrodziny TNF, kilku członków nadrodziny IL-1 było zaangażowanych w patogenezę RA. Paradoksalnie nie dostarczyło jeszcze potężnych środków terapeutycznych. IL-1. i IL-1. jak również naturalny antagonista receptora IL-1 (IL-1ra) ulegają ekspresji w obfitości w błonie maziowej (37). IL-1. i IL-1. in vitro indukują wytwarzanie cytokin przez komórki jednojądrzaste maziówki, prostanoid i uwalnianie MMP przez fibroblasty, katabolizm i wytwarzanie cytokin przez chondrocyty oraz erozję kości przez osteoklasty (przegląd w ref.
[hasła pokrewne: lamblia leczenie, lamblia objawy, olx jastrzebie ]