henryk augustyniak urolog gliwice

Acetyl-CoA, pochodzący z obu ścieżek, wchodzi w cykl kwasu trójkarboksylowego (TCA). Zredukowany dinukleotyd flawinki adeniny (FADH2) i NADH są generowane przez strumień substratu odpowiednio przez spiralę a-utleniania i cykl TCA. Redukujące ekwiwalenty wchodzą do łańcucha transportu elektronów, wytwarzając gradient elektrochemiczny na membranie mitochondrialnej, który kieruje syntezą ATP w obecności tlenu cząsteczkowego (fosforylacja oksydacyjna). Ryc. Wnęki zaangażowane w metabolizm energii serca. Utlenianie FA i glukozy to główne szlaki wytwarzające ATP w dorosłym sercu ssaków. Acetyl-CoA pochodzący z utleniania FA i glukozy jest dalej utleniany w cyklu TCA w celu wytworzenia NADH i FADH2, które wchodzą w szlak transportu elektronowego / oksydatywnej fosforylacji i kierują syntezą ATP. Geny kodujące enzymy zaangażowane na wielu etapach tych szlaków metabolicznych (tj. Wychwytu, estryfikacji, transportu mitochondriów i utleniania) są transkrypcyjnie regulowane przez PGC-1. ze swoimi partnerami jądrowymi, w tym z PPAR i ERR (niebieski tekst). Wychwyt glukozy / utlenianie i szlaki transportu elektronowego / fosforylacji oksydatywnej są również regulowane przez PGC-1. poprzez inne czynniki transkrypcyjne, takie jak MEF-2 i NRF-1. Cyt c, cytochrom c. Enzymy mitochondrialne są kodowane przez geny zarówno jądrowe, jak i mitochondrialne (przegląd w pozycji 6). Wszystkie enzymy P-oksydacji i cykl TCA oraz większość podjednostek transportu elektronów / fosforylacji oksydatywnej są kodowane przez geny jądrowe. Genom mitochondrialny składa się z kolistego dwuniciowego chromosomu kodującego podjednostki łańcucha transportującego 13 elektronów w kompleksach I, III i IV (7). Ponieważ liczba i funkcja mitochondriów wymaga zarówno genów kodowanych przez jądro i mitochondria, istnieją skoordynowane mechanizmy regulujące 2 genomy i określające ogólną zdolność oksydacyjną serca. Ponadto istnieją odrębne szlaki koordynacyjne regulujące geny jądrowe kodujące składowe szlaki mitochondrialne. Sieć transkrypcyjna regulująca biogenezę mitochondrialną serca i funkcję oddechową PGC-1 (3: indukowalny integrator obwodów transkrypcyjnych regulujących biogenezę i funkcję mitochondrium. PPAR. Rodzina koaktywatorów transkrypcyjnych z udziałem koaktywatora-1 (PGC-1) bierze udział w regulacji metabolizmu mitochondriów i biogenezy. PGC-1. był pierwszym członkiem odkrytym poprzez jego funkcjonalną interakcję z jądrowym receptorem PPAR. w brązowej tkance tłuszczowej (BAT), w tkance bogatej w mitochondria, zaangażowanej w termogenezę (8). Dwa koaktywatory związane z PGC-1 ., PGC-1. (zwane także PERC) i koaktywatorem pokrewnym PGC-1 ((ChRL), zostały zidentyfikowane (9. 11). PRC ulega ekspresji ubocznej i współaktywuje czynniki transkrypcyjne zaangażowane w biogenezę mitochondrialną; jednak, jak dotąd, nie ma bezpośrednich dowodów empirycznych, że ChRL napędza lub jest niezbędna do biogenezy mitochondrialnej (9, 12). PGC-1. i PGC-1. mieć wspólne nakładanie się przepisów. Obie są preferencyjnie eksprymowane w tkankach o wysokiej zdolności oksydacyjnej, takich jak serce, wolno-skurczowe mięśnie szkieletowe i BAT, gdzie pełnią krytyczną rolę w regulacji mitochondrialnej zdolności funkcjonalnej (8, 10, 13-15). PGC-1. reguluje dodatkowe szlaki metaboliczne, w tym wątrobową glukoneogenezę i wychwyt glukozy w mięśniach szkieletowych (16. 18). W oparciu o wzór ekspresji tkankowej PGC-1. prawdopodobnie odgrywa rolę w regulowaniu metabolizmu energetycznego w sercu, chociaż nie zbadano jego dokładnej roli w prawidłowym sercu oraz w pośredniczących zmianach metabolizmu energii obserwowanych w niewydolności serca. PGC-1. różni się od innych członków rodziny PGC-1, a nawet od większości koaktywatorów, w swojej szerokiej odpowiedzi na zmiany rozwojowe w metabolizmie energetycznym oraz sygnały fizjologiczne i patologiczne na poziomie ekspresji i transaktywacji
[hasła pokrewne: legionelloza, olx kepno, mielopatia szyjna ]